Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění souboru vozidel
Odesílatel Božena Konvalinková
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad pro civilní letectví [IČO: 48134678]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2017 10:14:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace doplněna o přílohu č. 2 ZD Seznam vozidel ÚCL v editovatelné podobě a Přílohu č. 3 Krycí list nabídky - v editovatelné podobě


Přílohy
- Příloha 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY.docx (18.27 KB)
- Příloha 2 ZD Seznam vozidel ÚCL.docx (18.52 KB)