Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění souboru vozidel
Odesílatel Božena Konvalinková
Organizace odesílatele Česká republika - Úřad pro civilní letectví [IČO: 48134678]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2017 16:47:11
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám v souladu s Vaší žádostí připojené čestné prohlášení v editovatelné podobě.
K Vaší otázce: Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti, může být formou pouze jako prohlášení, že jsme schopní jako pojišťovna splnit zakázku? Ano
K otázce: U technické kvalifikace, stačí pouze seznam, nemusíme tedy přikládat osvědčení vydané pojištěným? Ano

V zadávací dokumentaci dále uvádíte, že nabídka musí obsahovat:

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu…
Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel zakázanou dohodu podle zvláštního právního přepisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

Domníváme se, že uvedené prohlášení se předkládalo do zakázek podle zákona č. 137/2006 SB, dle § 68 odst. 3 Zákona., má být tedy součástí i této nabídky? Ano, ÚCL postupuje dle § 31 č. 134/2016 Sb., tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách a tento požadavek není dle našeho názoru v rozporu s § 6 téhož zákona.
S pozdravem
Mgr. Božena Konvalinková

Děkuji za Vaší spolupráci.


Přílohy
- Čestné prohlášení Veřejná zakázka.docx (29.52 KB)