Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Telefónica Czech Republic, a.s.
IČO: 60193336
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 403 878,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 698 788,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.01.2005