Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Telefonní poplatky pevné linky, internet, dedikované připojení Praha -Uherské Hradiště
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Telefonní poplatky pevné linky, internet, dedikované připojení Praha -Uherské Hradiště
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Úřad pro civilní letectví
Letiště RUZYNĚ
160 08 Praha 6
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10. 11. 2007 13:00
Počátek běhu lhůt: 10. 11. 2007
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: